Ngành thiết kế thời trang lương bao nhiêu? Thách thức khi theo nghề là gì?