Mẫu câu dành cho người mua – từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thời trang