Chia sẻ từ một tân binh theo học thiết kế thời trang