Image default

Danh mục mã ngành đại học năm 2019

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 • 71401Khoa học giáo dục
 • 7140101Giáo dục học
 • 7140114Quản lý giáo dục
 • 71402Đào tạo giáo viên
 • 7140201Giáo dục đào tạo Mầm non
 • 7140202Giáo dục đào tạo Tiểu học
 • 7140203Giáo dục đào tạo Đặc biệt
Ngành đại học
Ngành đại học
 • 7140204Giáo dục đào tạo Công dân
 • 7140205Giáo dục đào tạo Chính trị
 • 7140206Giáo dục đào tạo Thể chất
 • 7140207Huấn luyện thể thao
 • 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh
 • 7140209Sư phạm Toán học
 • 7140210Sư phạm Tin học
 • 7140211Sư phạm Vật lý
 • 7140212Sư phạm Hoá học
 • 7140213Sư phạm Sinh học
 • 7140214Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
 • 7140215Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
 • 7140217Sư phạm Ngữ văn
 • 7140218Sư phạm Lịch sử
 • 7140219Sư phạm Địa lý
 • 7140221Sư phạm Âm nhạc
 • 7140222Sư phạm Mỹ thuật
 • 7140223Sư phạm Tiếng Bana
 • 7140224Sư phạm Tiếng Êđê
 • 7140225Sư phạm Tiếng Jrai
 • 7140226Sư phạm Tiếng Khmer
 • 7140227Sư phạm Tiếng H mong
 • 7140228Sư phạm Tiếng Chăm
 • 7140229Sư phạm Tiếng M nông
 • 7140230Sư phạm Tiếng Xê đăng
 • 7140231Sư phạm Tiếng Anh
 • 7140232Sư phạm Tiếng Nga
 • 7140233Sư phạm Tiếng Pháp
 • 7140234Sư phạm Tiếng Trung Quốc
 • 7140235Sư phạm Tiếng Đức
 • 7140236Sư phạm Tiếng Nhật
 • 7140237Sư phạm Tiếng Nước Hàn
 • 7140245Sư phạm nghệ thuật và thẩm mỹ
 • 7140246Sư phạm công nghệ tiên tiến
 • 7140247Sư phạm khoa học tự nhiên
 • 7140248Giáo dục đào tạo pháp lý
 • 71490Khác

Nghệ thuật

 • 72101Mỹ thuật
 • 7210101Lý luận, lịch sử vẻ vang và phê bình mỹ thuật
 • 7210103Hội hoạ
 • 7210104Đồ hoạ
 • 7210105Điêu khắc
 • 7210107Gốm
 • 7210110Mỹ thuật đô thị
 • 72102Nghệ thuật trình diễn
 • 7210201Âm nhạc học
 • 7210203Sáng tác âm nhạc
 • 7210204Chỉ huy âm nhạc
 • 7210205Thanh nhạc
 • 7210207Biểu diễn nhạc cụ phương tây
 • 7210208Piano
 • 7210209Nhạc Jazz
 • 7210210Biểu diễn nhạc cụ truyền thống lịch sử

Ngành đại học

 • 7210221Lý luận, lịch sử dân tộc và phê bình sân khấu
 • 7210225Biên kịch sân khấu
 • 7210226Diễn viên sân khấu kịch hát
 • 7210227Đạo diễn sân khấu
 • 7210231Lý luận, lịch sử vẻ vang và phê bình điện ảnh, truyền hình
 • 7210233Biên kịch điện ảnh, truyền hình
 • 7210234Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình
 • 7210235Đạo diễn điện ảnh, truyền hình
 • 7210236Quay phim
 • 7210241Lý luận, lịch sử dân tộc và phê bình múa
 • 7210242Diễn viên múa
 • 7210243Biên đạo múa
 • 7210244Huấn luyện múa
 • 72103Nghệ thuật nghe nhìn
 • 7210301Nhiếp ảnh7210302
 • Công nghệ điện ảnh, truyền hình
 • 7210303Thiết kế âm thanh, ánh sáng
 • 72104Mỹ thuật ứng dụng
 • 7210402Thiết kế công nghiệp
 • 7210403Thiết kế đồ họa
 • 7210404Thiết kế thời trang
 • 7210406Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh
 • 72190Khác

Nhân văn

 • 72201Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Nước Ta
 • 7220101Tiếng Việt và văn hoá Nước Ta
 • 7220104Hán Nôm
 • 7220105Ngôn ngữ Jrai
 • 7220106Ngôn ngữ Khmer
 • 7220107Ngôn ngữ H mong
 • 7220108Ngôn ngữ Chăm
 • 7220110Sáng tác văn học
 • 7220112Văn hoá những dân tộc thiểu số Nước Ta
 • 72202Ngôn ngữ, văn học và văn hoá quốc tế
 • 7220202Ngôn ngữ Nga
 • 7220203Ngôn ngữ Pháp
 • 7220204Ngôn ngữ Trung Quốc
 • 7220205Ngôn ngữ Đức
 • 7220206Ngôn ngữ Tây Ban Nha
 • 7220207 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
 • 7220208 Ngôn ngữ Italia
 • 7220210 Ngôn ngữ Nước Hàn
 • 7220211 Ngôn ngữ Ảrập
 • 72290 Khác
 • 7229001 Triết học
 • 729008 Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • 7229009 Tôn giáo học
 • 7229010 Lịch sử
 • 7229020 Ngôn ngữ học
 • 7229030 Văn học
 • 7229040 Văn hoá học
 • 7229042 Quản lý văn hoá
 • 7229045 Gia đình học

Khoa học xã hội và hành vi

 • 73101Kinh tế học
 • 7310101Kinh tế
 • 7310102Kinh tế chính trị
 • 7310104Kinh tế góp vốn đầu tư
 • 7310105Kinh tế tăng trưởng
 • 7310106Kinh tế quốc tế
 • 7310107Thống kê kinh tế tài chính
 • 7310108Toán kinh tế
 • 73102Khoa học chính trị
 • 7310201Chính trị học
 • 7310202Xây dựng Đảng và chính quyền sở tại nhà nước
 • 7310205Quản lý nhà nước
 • 7310206Quan hệ quốc tế
 • 73103Xã hội học và Nhân học
 • 7310301Xã hội học
 • 7310302Nhân học
 • 73104Tâm lý học
 • 7310401Tâm lý học
 • 7310403Tâm lý học giáo dục
 • 73105Địa lý học
 • 7310501Địa lý học
 • 73106Khu vực học
 • 7310601Quốc tế học
 • 7310602Châu Á Thái Bình Dương học
 • 7310607Thái Bình Dương học
 • 7310608Đông phương học
 • 7310612Trung Quốc học
 • 7310613Nhật Bản học
 • 7310614 Hàn Quốc học
 • 7310620 Khu vực Đông Nam Á học
 • 7310630 Nước Ta học
 • 73190 Khác

Báo chí và thông tin

 • 73201Báo chí và truyền thông online
 • 7320101Báo chí
 • 7320104Truyền thông đa phương tiện
 • 7320105Truyền thông đại chúng
 • 7320106Công nghệ truyền thông online
 • 7320107Truyền thông quốc tế
 • 7320108Quan hệ công chúng

Thông tin – Thư viện

 • 7320201tin tức – thư viện
 • 7320205Quản lý thông tin
 • 73203Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng
 • 7320303Lưu trữ học
 • 7320305Bảo tàng học
 • 73204Xuất bản – Phát hành
 • 7320401Xuất bản
 • 7320402Kinh doanh xuất bản phẩm
 • 73290Khác

Ngành đại học

Kinh doanh và quản lý

 • 73401Kinh doanh
 • 7340115Marketing
 • 7340116Bất động sản
 • 7340120Kinh doanh quốc tế
 • 7340121Kinh doanh thương mại
 • 7340122Thương mại điện tử
 • 7340123Kinh doanh thời trang và dệt may
 • 73402Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
 • 7340201Tài chính – Ngân hàng
 • 7340204Bảo hiểm
 • 73403Kế toán – Kiểm toán
 • 7340301Kế toán
 • 7340302Kiểm toán
 • 73404Quản trị – Quản lý
 • 7340401Khoa học quản trị
 • 7340403Quản lý công
 • 7340404Quản trị nhân lực
 • 7340405Hệ thống thông tin quản trị
 • 7340406Quản trị văn phòng
 • 7340408Quan hệ lao động
 • 7340409Quản lý dự án Bất Động Sản
 • 73490Khác

Pháp luật

 • 73801Luật
 • 7380101Luật
 • 7380102Luật hiến pháp và luật hành chính
 • 7380103Luật dân sự và tố tụng dân sự
 • 7380104Luật hình sự và tố tụng hình sự
 • 7380107Luật kinh tế tài chính
 • 7380108Luật quốc tế
 • 73890Khác

Khoa học sự sống

 • 74201Sinh học
 • 7420101Sinh học
 • 74202Sinh học ứng dụng
 • 7420201Công nghệ sinh học
 • 7420202Kỹ thuật sinh học
 • 7420203Sinh học ứng dụng
 • 74290Khác

744

Khoa học tự nhiên

 • 74401Khoa học vật chất
 • 7440101Thiên văn học
 • 7440102Vật lý học
 • 7440106Vật lý nguyên tử và hạt nhân
 • 7440110Cơ học
 • 7440112Hoá học
 • 7440122Khoa học vật tư
 • 74402Khoa học toàn cầu
 • 7440201Địa chất học
 • 7440212Bản đồ học
 • 7440217Địa lý tự nhiên kỹ thuật
 • 7440221Khí tượng và khí hậu học
 • 7440224Thuỷ văn học
 • 7440228Hải dương học
 • 74403Khoa học thiên nhiên và môi trường
 • 7440301Khoa học thiên nhiên và môi trường
 • 74490Khác
 • 746Toán và thống kê
 • 74601Toán học
 • 7460101Toán học
 • 7460107Khoa học đo lường và thống kê
 • 7460112Toán ứng dụng
 • 7460115Toán cơ
 • 7460117Toán tin
 • 74602Thống kê
 • 7460201Thống kê
 • 74690Khác
 • 748Máy tính và công nghệ thông tin
 • 74801Máy tính
 • 7480101Khoa học máy tính
 • 7480102Mạng máy tính và truyền thông online tài liệu
 • 7480103Kỹ thuật ứng dụng
 • 7480104Hệ thống thông tin
 • 7480106Kỹ thuật máy tính
 • 7480108Công nghệ kỹ thuật máy tính
 • 74802Công nghệ thông tin
 • 7480202An toàn thông tin
 • 74890Khác

Ngành đại học

Công nghệ kỹ thuật

 • 75101Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và khu công trình thiết kế xây dựng
 • 7510101Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
 • 7510102Công nghệ kỹ thuật khu công trình kiến thiết xây dựng
 • 7510103Công nghệ kỹ thuật thiết kế xây dựng
 • 7510104Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải
 • 7510105Công nghệ kỹ thuật vật tư thiết kế xây dựng
 • 75102Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • 7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • 7510202Công nghệ sản xuất máy
 • 7510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • 7510205Công nghệ kỹ thuật xe hơi
 • 7510206Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 • 7510207Công nghệ kỹ thuật tàu thủy
 • 7510211Bảo dưỡng công nghiệp
 • 75103Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
 • 7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • 7510302Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
 • 7510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa
 • 75104Công nghệ hoá học, vật tư, luyện kim và thiên nhiên và môi trường
 • 7510401Công nghệ kỹ thuật hoá học
 • 7510402Công nghệ vật tư
 • 7510406Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường
 • 7510407Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
 • 75106Quản lý công nghiệp
 • 7510601Quản lý công nghiệp
 • 7510604Kinh tế công nghiệp
 • 7510605Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng
 • 75107Công nghệ dầu khí và khai thác
 • 7510701Công nghệ dầu khí và khai thác dầu
 • 75108Công nghệ kỹ thuật in
 • 7510801Công nghệ kỹ thuật in
 • 75190Khác

Kỹ thuật

 • 75201Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
 • 7520101Cơ kỹ thuật
 • 7520103Kỹ thuật cơ khí
 • 7520114Kỹ thuật cơ điện tử
 • 7520115Kỹ thuật nhiệt
 • 7520116Kỹ thuật cơ khí động lực
 • 7520117Kỹ thuật công nghiệp
 • 7520118Kỹ thuật mạng lưới hệ thống công nghiệp
 • 7520120Kỹ thuật hàng không
 • 7520121Kỹ thuật khoảng trống
 • 7520122Kỹ thuật tàu thuỷ
 • 7520130Kỹ thuật xe hơi
 • 7520137Kỹ thuật in
 • 75202Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
 • 7520201Kỹ thuật điện
 • 7520204Kỹ thuật ra đa – dẫn đường
 • 7520205Kỹ thuật thuỷ âm
 • 7520207Kỹ thuật điện tử – viễn thông
 • 7520212Kỹ thuật y sinh
 • 7520216Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá
 • 75203Kỹ thuật hoá học, vật tư, luyện kim và thiên nhiên và môi trường
 • 7520301Kỹ thuật hoá học
 • 7520309Kỹ thuật vật tư
 • 7520310Kỹ thuật vật tư sắt kẽm kim loại
 • 7520312Kỹ thuật dệt
 • 7520320Kỹ thuật thiên nhiên và môi trường
 • 75204Vật lý kỹ thuật
 • 7520401Vật lý kỹ thuật
 • 7520402Kỹ thuật hạt nhân
 • 75205Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
 • 7520501Kỹ thuật địa chất
 • 7520502Kỹ thuật địa vật lý
 • 7520503Kỹ thuật trắc địa – map
 • 75206 Kỹ thuật mỏ
 • 7520601Kỹ thuật mỏ

xem thêm: thiết kế đồ họa có nên học trong tương lai

Tin liên quan

Ngành thiết kế đồ họa thi khối gì? học trường nào tốt – Joboko

khoidohoa

Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa – Đại học Duy Tân 2022

khoidohoa

TOP 3 Trường Đại học FPT_ Digital Art & Design _ Thiết kế Mỹ thuật số

khoidohoa

Leave a Comment